Vraag een histamine test aan online

Sinds kort is het mogelijk een histamine test online te bestellen op darmklachten.nl. De test wordt gedaan op ontlasting. Dit biedt twee voordelen: er hoeft geen bloed te worden afgenomen, slechts een schepje ontlasting. Het kan ook thuis worden gedaan: er hoeft geen bezoek aan een prikpost plaats te vinden. Neem contact op, en vraag naar meer informatie over de histamine test: darmklachten.nl

Er zijn twee soorten histamine test beschikbaar op internet voor het vaststellen van histamine intolerantie en histamine allergie: ontlastings- en bloedonderzoeken. Er kunnen naast intoleranties en allergieen ook problemen onstaan waneer mensen een tekort hebben aan de enzym die histamine afbreekt: hier is ook een histamine test voor.

Ontlastingsonderzoek histamine test:

histamine test op histamine allergie
Met dit buisje neemt u thuis een ontlastingsmonster voor een histamine test. Het monster wordt in een speciale envelop naar het laboratorium verstuurd.

De ontlastingstest meet de histamine-gehalte in de ontlasting. Het is eenvoudig uit te voeren, maar de resultaten zijn beperkt, omdat histamine snel wordt afgebroken in de ontlasting door enzymen. Waar de ontlastings- histamine test goed geschikt voor is, is om te bepalen of de enzym die histamine afbreekt überhaupt aanwezig is. Afhankelijk van voedingsgewoonten en andere lifestyle factoren, kan de histamine-gehalte in de ontlasting sterk variëren. Grote hoeveelheden histamine in de ontlasting kan wijzen op verschillende mogelijke aandoeningen (histamine-intolerantie, maar ook voedselallergie, histamine-producerende ziekten en chronische-inflammatoire darmziekten). Een bloedtest geeft preciezere resultaten over de allergieen.

Bloedonderzoek histamine test:

Het bloed histamine test meet de activiteit van de zogenaamde DAO enzym in het bloed, omdat de histamine-afbrekend enzym DAO door het lichaam circuleert via het bloed. Het bloedmonster wordt vermengd met een stof die vergelijkbaar is met histamine, en de afbraak van deze stof wordt gemeten. Hoe groter de hoeveelheid DAO in het bloed, hoe meer van de stof wordt afgebroken. Door DAO-activiteit te bepalen (dat wil zeggen de mogelijkheid van het lichaam om histamine af te breken) kan de intensiteit van de histamine-intolerantie worden geïdentificeerd.
Aangezien een verminderde DAO activiteit ook veroorzaakt kan worden door koper tekort, en DAO histamine niet kan omzetten bij een tekort aan vitamine B6, is een bepaling van koper en vitamine B6 in het bloed vaak nuttig als tweede stap, om mogelijke oorzaken van verminderde DAO-activiteit vast te stellen.

Histamine intolerantie en histamine allergie:

Het is mogelijk een intolerantie hebben voor een bepaalde levensmiddel, zonder dat er ‘allergisch’ voor te zijn. Voedselintolerantie en gevoeligheid (voor chemische stoffen) komen veel vaker voor dan een heuse voedselallergie. Het wordt geschat dat tussen de 6-10% van mensen allergisch zijn voor ten minstens een voedingsmiddel, terwijl tussen de 30-60% van mensen een intolerantie hebben voor een of meer voedingsmiddelen, additieven of chemicaliën in de voeding. Zo zijn er veel minder mensen met een echte glutenallergie (of coeliakie) dan er mensen zijn met een wat mildere gluten intolerantie.

Voedselallergie testen zullen dus een negatieve uitslag hebben indien iemand niet allergisch is. Ook al heeft iemand een intolerantie of gevoeligheid voor een levensmiddel, toevoeging of chemische stof die klachten veroorzaakt, valt de test negatief uit.

How werkt histamine allergie?

Voedselallergie is een abnormale immuunrespons, ter reactie op een eiwit dat in het voedsel aanwezig is. Dit is dezelfde reactie als bij ingeademde pollen en andere allergenen. De reactie ontstaat wanneer het lichaam een bepaalde soort antilichaam of immunoglobuline (bekend als IgE) aanmaakt. Wanneer een voedsel wordt gegeten die een bepaalde eiwit bevat, herkent de IgE antilichaam het eiwit niet, en veroorzaakt de antilichaam het vrijkomen van chemische stoffen, in het bijzonder histamine, van allergie cellen in het lichaam. Dit veroorzaakt de kenmerkende symptomen van zwelling, jeuk, huiduitslag of netelroos, piepende ademhaling, kortademigheid, hoesten, lage bloeddruk en (zelden) zelfs de dood.

Testen op voedselallergie bestaan uit bloedonderzoek voor de IgE-antilichamen.